Tuesday, April 15, 2008


Hammersmith,London,2008

1 comment:

Anonymous said...

Fotografie w deszczu sa mi szczególnie bliskie. Ta powyżej jest pełna uroku.