Sunday, October 19, 2008


Untitled - London,2008

1 comment:

newyorka said...

lubię byc wśród ludzi, a piszę tak bo tak mi jakoś przy tym zdjęciu wydało się to najtrafniejsze.