Monday, August 23, 2010


Untitled-London,2010

1 comment:

9shots said...

To jest... No to jest takie zdjęcie, że powiesiłbym sobie na ścianie.